Ieder jaar in januari verstuurt de belastingdienst de aangiftebrieven.

Als u een aangiftebrief heeft ontvangen bent u verplicht aangifte te doen. Bent u getrouwd of samenwonend en/of fiscaal partner en krijgt uw partner óók een aangiftebrief, ook dan zal er aangifte gedaan moeten worden. 

In de brief wordt u verzocht om vóór 1 mei aangifte inkomstenbelasting te doen. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet tijdig dan kunt u uitstel aanvragen. Dit kunnen wij voor u regelen. U krijgt dan in principe 1 jaar uitstel.

Wij zullen uw aangifte inkomstenbelasting verwerken aan de hand van een checklist die wij u toezenden per e-mail. Naar aanleiding van deze lijst zullen wij de aangifte in concept samenstellen. U kunt de aangifte dan zelf nader bekijken. In overleg met u zullen we uw aangifte dan definitief opstellen en verzenden.

Wij verzorgen uw belastingaangifte voor € 37,50 (€ 60,- inclusief aangifte fiscaal partner)